O KURZE

Tento kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore, alebo si založiť živnosť pánsky kaderník – holič. Kurz prebieha pod dohľadom profesionálnych pánskych holičov – barberov s niekoľkoročnou praxou.
Absolvent tohto kurzu získa zručnosti v oblasti pánskeho holičstva (barberstva) a bude zručný v úprave vlasov a brady s použitím nožníc, strihacích strojčekov či britvy. Zároveň bude ovládať najmodernejšie trendy strihov a úpravy pánskych účesov a získa vedomosti o používaných kozmetických prípravkoch a o ich aplikácii.

Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR pod číslom 3701/2021/3/1. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu v zmysle akreditácie. Kurz je určený záujemcom s minimálne stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore.

OBSAH

 • Bezpečnosť pri práci
 • Hygiena
 • Živnostenský a obchodný zákonník
 • Prvá pomoc
 • Ekonomické základy v podnikaní
 • Koža, vlas, umývanie vlasov
 • Strihanie vlasov
 • Typy pánskych strihov
 • Brada
 • Farbenie vlasov
 • Odfarbovanie vlasov
 • Preparácia vlasov
 • Regenerácia vlasov

 

Záverečná skúška pozostávajúca z písomnej a praktickej časti.
Kurz pozostáva z 350 vyučovacích hodín prebiehajúcich prezenčne.

CENA

V cene kurzu je zahrnutý kozmetický materiál (pomády, balzámy na bradu, vlasové tonikum, šampóny, vody po holení, atď…). V cene kurzu je taktiež zahrnutá barberská cvičná hlava na strihanie/holenie. Naše priestory disponujú všetkým potrebným vybavením ktoré môžu účastníci počas kurzu využívať. Bližšie informácie ohľadne pomôcok sa účastníci dozvedia na prvom stretnutí. Platbu je možné po dohode realizovať aj na 3 splátky

CENA KURZU 2000€ – Úrad práce z tejto sumy preplatí 1120€.

 

O AKADÉMII

Našu akadémiu sme založili v roku 2022 s plánom posunúť naše zručnosti a skúsenosti ďalším ľudom, ktorý majú záujem naučiť sa naše remeslo.

0910 936 660

info@obertbarberacademy.sk

Pri podlužianke 2953, 934 01 Levice

PRIHLÁŠKA

Môžete sa prihlásiť pomocou tel.: 0910 963 660, emailu: info@obertbarberacademy.sk alebo vyplnením formuláru nižšie.